Úvodní stránka > Detail zboží >

Detail zboží

VOLÁNÍ - I

VOLÁNÍ - I
Výrobce:Nakladatelství VOLÁNÍ s.r.o.
Balení:1 ks
Dostupnost:skladem
Záruka:2 roky
Kód:
Cena:63,-
Koupit

Popis:

78 stran, formát A5

V o l á n í

 

V nátlaku doby probouzí se v jednotlivcích zesílené volání po konečném nalezení skutečné, neměnné Pravdy. Mnohý hledající zmítán rozpory světových změn, chová v sobě stále silnější touhu po vyzvednutí nad stávající stav. Krátce řečeno, v skrytu i navenek volá se po pravém vůdci, jenž by přivodil napravení stávajících zmatků. Lidé bez vědění i s částečnými vědomostmi a znalostmi, vrhají se proto sem i tam, kterýmkoliv směrem, odkud přichází hlasy nejrůznějších vůdců a proroků.

Stav napětí se zvyšuje s tím, jak přibývá těch, kteří chtějí vyvésti lidstvo ze současného zmatku, jenž všeobecně již poznán, nevede k rozkvětu světa. Při tom se ale nikdo nesnaží ostrým a věcným zkoumáním vypozorovat skutečné hodnoty volajících vůdců. Poznání byť částečné, přichází pokaždé až se zhroucením vystavěné stavby. Sotva však zřítí se stavba jednoho směru a proudu, již staví se před zraky dychtivě přihlížejících a naslouchajících další, aby ..., v zápětí nový závan dění smetl ji jako bezcennou a prázdnou v zapomnění i s jejím stavitelem. Tak je nyní tříděno a označováno samočinným zákonem Stvoření vše jalové a prázdné. Vše stavící na falešných základech omezených stávajícím náhledem lidstva. Tak je tomu také chtěno, aby lidé v tomto konečně začali hledat pravým způsobem. A přesto vyrůstají noví hlasatelé a vůdci nejrůznějších směrů, aby samolibě vedli zoufalou duši lidstva zvětšujícím se zmatkem. Čím více jich přibývá, tím jakoby se zároveň více vzdalovala možnost skutečné záchrany. Zoufalství vzrůstá tak v nitru těch, kteří bojují ještě o sebe a o svou záchranu. Není divu, že mnohý staví se nyní v pochybnosti vůči velikému zaslíbení:

„Hledejte a naleznete!“

Přes všechnu nedůvěru znavených hledajících, však platnost těchto slov zůstává! Proto také bylo přidáno:

„Tlučte a bude Vám otevřeno! Proste a bude Vám dáno!“

Jako potvrzení tohoto zaslíbení Všemohoucím Bohem lidstvu.

Což není všeobecně známo, že i výroky mnohých velkých objevitelů, ryzích materialistů, potvrzují tušení toho, že vesmír ve své velikosti a dokonalosti skrývá odpovědi na všechny otázky lidstva?

Proto slyšte:

Pravda jest k dosažení všem lidem! Ona jest, jen lidé ji dosud nehledají pravým způsobem!

Pohleďme jen klidně na všechny, kteří dnes hledají. Hledají zdánlivě. Zdánlivě proto, protože jejich snaha jest jen částečná. Tak jako jimi zmítá síla nespokojenosti se stávajícím, tak zároveň je poutá příliš mnoho toho, co jim právě ze stávajícího vyhovuje. Většina hledajících proto nehledá ve skutečnosti opravdově, ale touží po změně, která by vedla jen k jejich lepšímu a příjemnějšímu životu. Změnit se má jejich okolí, nikoliv však oni sami! Převážná část hledajících chová v sobě ještě tuto podmínku, ačkoliv již tuší, že nutností pravé změny musí být především jejich vlastní znovuzrození! Vnitřní znovuzrození ve způsobu chápání okolo jsoucího živoucího Stvoření! Znovuzrození v touze po nalezení vysokého smyslu života.

To však jest největším úskalím, největší bolestí pro mnohého. Znaveni již dopředu tímto požadavkem, klesají hledající nazpět do světa obvyklého způsobu a raději znovu, přes nesčetné bolestné zkušenosti, vrhají se v náruč hlasatelů, slibujících snadnou a příjemnou cestu ke zdokonalení světa.

Pravý vůdce povede však lidstvo daleko přirozenější cestou!

Zvažujte: v pozemském cesta směřující vpřed, může vést jedině skrze poctivou a často i tvrdou námahu. Domníváte se, že v duchovním je tomu jinak? Bez nejvyššího vnitřního pohybu hledajících, neotevře se nikdy před nimi poznání dosud jim unikajících souvislostí a s ním pak možnost vykročení k novým výhledům, k osvobození a spáse vnitřní osobnosti.

Přece k výše uvedeným zaslíbením neomylně také patří zvolání:

„Bdi a modli se!“

Bděním nutno chápat nejvyšší živoucnost vašeho ducha. Toho však je dnes možné dosáhnout jen skutečným znovuzrozením. Znovuzroďte se a buďte ve své touze po poznání svého Boha jako živé, čistě a prostě přemýšlející, uvažující děti. V modlitbě vycházející z nitra bude vám pak vše potřebné k trvalému osvobození přidáno.

Pamatujte ještě jednou. Pravda jest! V rukou každého hledajícího zůstává však rozhodnutí, chce-li opravdu dosáhnout jejího poznání, či nikoliv. V dnešní době je s tímto rozhodnutím spojeno mnohem více, než tušíte.

Proto nespěte již a vzhůru, kupředu!


Doporučené položky